A+ A A-

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

 Ανακοινώθηκε η Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής του φυσικού φάκελου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έως την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17.00.

1) Την τροποποίηση της με Α.Π. 670/150/Α2/11.02.2016 (ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61) Απόφασης με θέμα : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με Α.Π. 1773/446/Α2/08.04.2016 (ΑΔΑ: 6Κ804653Ο7-9ΟΓ), Α.Π. 2448/640/Α2/13.05.2016 (ΑΔΑ: 7ΩΑΤ4653Ο7-ΛΡΘ), Α.Π. 2595/687/Α2/19.05.2016 (ΑΔΑ:61Η94653Ο7-5ΦΕ), και Α.Π. 2956/807/A2/06.06.2016 (ΑΔΑ:ΩΑ2Ο4653Ο7-348) όμοιες αποφάσεις, λόγω :
 
 της ανάγκης επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης σε συγχρηματοδότηση των υποβληθέντων προτάσεων,
 της ανάγκης για απορρόφηση κονδυλίων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2017,
 της ανάγκης για εναρμόνιση της αναλυτικής πρόσκλησης της παρούσας Δράσης με τις άλλες ενεργές προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ,
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 4 από 35
 της ανάγκης ενσωμάτωσης της διαδικασίας είσπραξης επιχορήγησης μέσω Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account),
 της ανάγκης διαγραφής κάθε αναφοράς σε δεδομένα φυσικού αντικειμένου τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση των κοινών δεικτών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του Κανονισμού 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) (π.χ. απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου) σε συνέχεια της από 08.07.2016 απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μη εφαρμογή των ειδικών κανόνων του Κανονισμού του ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τους δείκτες και συγκεκριμένα της υποχρέωσης μέτρησης των κοινών δεικτών συμμετεχόντων (Παράρτημα Ι του Κανονισμού ΕΚΤ 1304/2013) εφόσον πρόκειται για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ,
 της μη αναγκαιότητας υποβολής προσφορών τόσο κατά το στάδιο της αξιολόγησης όσο και κατά το στάδιο υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος,
 της ανάγκης συμπλήρωσης του Παραρτήματος “ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ) με στοιχεία των επιχειρήσεων και για το έτος 2016, καθώς κρίνεται αναγκαίο μετά την παρέλευση του έτους αυτού και με δεδομένο ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν επιφέρουν αλλοίωση στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων.
 
2) Οι δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι υπέβαλαν στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά αιτήσεις χρηματοδότησης στη παρούσα δράση, θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 να υποβάλουν τον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος VI της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
Συνημμένα αρχεία:
  1. 5η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΜΕ
Τελευταία τροποποίηση στις

Contact

Διεύθυνση:
Πολυμέρη 101 -  Βόλος Τ.Κ. 38222

Τηλέφωνο: 2421035653

Κινητό: 6947420478

Τηλεομοιοτυπία: 2421035653

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τομείς Δραστηριότητας

- Ιδιωτικές επενδύσεις

- Χρηματοδότηση Δημοσίων οργανισμών

- Προγράμματα Ανέργων

- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO, HACCP, AGRO, ECOLABEL, FSC

- Οικονομοτεχνικές μελέτες

  • Αναπτυξιακές μελέτες
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων

Στατιστικά

Εμφανίσεις περιεχομένου92061

Αυτή τη στιγμή είναι 3 επισκέπτες και κανένα μέλος συνδεδεμένοιCopyright © 2013 Aναπτυξιακή. All rights reserved | Κατασκευή Ιστοσελίδας ITBIZ

 
espa